Để quý khách chủ động thời gian đi lại, chúng tôi có dịch vụ in lấy liền, nếu quý khách chưa có files thiết kết với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp chúng tôi sẽ hỗ trợ thiết kế đến khi đạt yêu cầu của quý khách.